Úvodná stránka

Domov Stranka 2

1 - Vymazanie iba hodnoty prvku

Pole[0]: a
Pole[1]: b
Pole[2]: c
Dlzka pola count($pole) je 3

Vykonanie prikazu $pole[1] = "";

Pole[0]: a
Pole[1]:
Pole[2]: c
Dlzka pola count($pole) je 3

2 - Vymazanie prvku pomocou funckie unset

Pole[0]: a
Pole[1]: b
Pole[2]: c
Dlzka pola count($pole) je 3

Vykonanie prikazu unset($pole[1]);

Pole[0]: a
Pole[1]:
Pole[2]: c
Dlzka pola count($pole) je 2

3 - Vymazanie prvku pomocou funckie array_splice

Pole[0]: a
Pole[1]: b
Pole[2]: c
Dlzka pola count($pole) je 3

Vykonanie prikazu array_splice($pole[],1,1);

Pole[0]: a
Pole[1]: c
Pole[2]:
Dlzka pola count($pole) je 2

;